امکانات/نوع عضویت عادی ویژه آگهی همسریابی
تشکیل پروفایل
مشاهده بازدیدکنندگان پروفایل خود
افزودن پروفایل به لیست علاقه مندی ها
بلاک نمودن کاربران مزاحم
ارسال پیام علاقه مندی
ارسال پیام شخصی
اطلاع رسانی پیام شخصی با پیامک (نیازمند اعتبار پیامک)
ارسال پیامک دعوت به گفتگو (نیازمند اعتبار پیامک)
نمایش آگهی همسریابی خود به تمام بازدیدکنندگان